Psotna myszka

Janicz M. - Psotna myszka. Charakter humorystyczny. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.