Powracająca tęskota

Hryniewiecki L. - Powracająca tęsknota. Zespół perkusyjny p/k Hryniewieckiego. Nagrał A. Malczewski w PR.