Powiedz stary gdzieś ty był

Klenczon K. - Powiedz stary gdzieś ty był (wersja instrumentalna) - w opr. na Ork. Taneczną PR. Nagrał A. Malczewski w PR.