Porfirion

Herman J. - Porfirion (jazz). Fortepian dominujący. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.