Polowanie na kurdle

Święcicki M., Szumlicz R. - Polowanie na kurdle. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.