Pola Elizejskie

Wróblewski J.P. - Pola Elizejskie. Polish Jazz Quartet. Nagrała H. Paszkowska.