Podróż na niby

Janicz M. - Podróż na niby. Elementy egzotyczne. Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.