Pod papugami (wersja instrumentalna)

Święcicki M. - Pod papugami (wersja instrumentalna). Bez Atu. Nagrał Z. Wolski w WFD.