Pizzicato

Matyszkowicz A. - Pizzicato. Grupa Michała Urbaniaka. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.