Parkveien 7

Mazurkiewicz A. - Parkvein 7. Kwartet jazzowy A. Mazurkiewicza.; Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.