Pamiętnik impertynenta

Brudko M .- Pamiętnik impertynenta. Tempo umiarkowane. Zespół jazzowy Hagaw. Nagrał J. Szawłowski w Wydziale Dźwięku WFD.