Organista (wersja instrumentalna)

Sewen M. - Organista (wersja instrumentalna). Wersja A - puzon z tow. ork. rozrywkowej. Tempo umiarkowane. Stylizacja muzyki barokowej. We wstępie (0'25"") i w zakończeniu (0'07"") fortepian solo w charakterze toccaty. Warszawskie Smyczki p/d Marka Sewena. Nagrał A. Malczewski w PR.