Opowieść wiatru

Bajewski T. - Opowieść wiatru. Wersja A - wyeksponowana gitara i drobne instrumenty perkusyjne. Eden - zespół instr. p/k T. Bajewskiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.