Nonet

Bogdanowicz L .- Nonet (jazz). Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.