Nie pozwalała mówić ci tak

Krauzowicz A. - Nie pozwalała mówić ci tak (walczyk francuski). Trio Matrackiego. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.