Nad Zatoką Bay

Wiernik A. - Nad Zatoką Bay. Ork. Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Malczewski.