Nad Dunajcem

Sadowski K. - Nad Dunajcem. Bossa-nova. Kwartet jazzowy A. Mazurkiewicza.; Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.