Na spacerze spotkała nas (wersja instrumentalna)

Prejzner T. - Na spacerze spotkała nas (wersja instrumentalna). Tempo umiark. szybkie. Zespół Fascinatio Nugacitatis p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.