Na poczekaniu

Urbaniak M. - Na poczekaniu. Grupa Michała Urbaniaka. Wokaliza Urszuli Dudziak z tow. zespołu. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.