Na mazowiecką równinę zajdę - wersja 2

Żak S. - Na mazowiecką równinę zajdę - wersja 2. Wyeksponowana waltornia, bez wokalizy. Zespół Dyliżans. Nagrał M. Dobrzyński w PR.