Na mazowiecką równinę zajdę - wersja 1

Żak S. - Na mazowiecką równinę zajdę - wersja 1. Wyeksponowana wokaliza i waltornia. Zespół Dyliżans. Nagrał M. Dobrzyński w PR.