Mówiły mu (wersja instrumentalna)

Rembowski S .- Mówiły mu (wersja instrumentalna) - w opr. na Ork. Taneczną PR. Nagrał A. Malczewski w PR.