Most galaktyczny

Święcicki M., Szumlicz R. - Most galaktyczny. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.