Mgła okryła szczyt wysokiej góry (wersja 2)

Górny M. - Mgła okryła szczyt wysokiej góry. Wersja 2 - z dzwonkami. Wyeksponowane piano Fendera i wiolonczela. Nagrał M. Dobrzyński w PR.