Mgła okryła szczyt wysokiej góry (wersja 1)

Górny M. - Mgła okryła szczyt wysokiej góry. Wersja 1 - bez dzwonków. Wyeksponowane piano Fendera i wiolonczela. Tempo wolne. High Water Mark. Nagrał M. Dobrzyński w PR.