Medytacje wiejskiego listonosza (wersja instrumentalana)

Zieliński A. - Medytacje wiejskiego listonosza (wersja instrumentalana) - w opr. na Ork. Taneczną PR. Nagrał A. Malczewski w PR.