Ma cherie

Lusztig M. - Ma cherie. Tempo umiarkowane. Zespół Fascinatio Nugacitatis; p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.