Legowisko

Bogacki J. - Legowisko. Wyeksponowana wiolonczela i gitara. High Water Mark. Nagrał M. Dobrzyński w PR.