Ktoś, kto mnie lubi (wersja instrumentalna)

Prejzner T. - Ktoś, kto mnie lubi (wersja instrumentalna). Tempo wolne. Rodzaj ballady jazzowej. Zespół Fascinatio Nugacitatis z kwartetem smyczkowym p/k Tadeusza Prejznera. Nagrał A. Malczewski w PR.