Krótko, a gustownie

Wróblewski J.P .- Krótko, a gustownie (slow-fox). Tempo umiark. wolne. Studio Jazzowe PR p/d J.P. Wróblewskiego. Nagrał A. Malczewski w PR.