Kosmiczny tłok

Święcicki M., Szumlicz R. - Kosmiczny tłok. Charakter humorystyczny. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.