Kontemplacja

Mych J. - Kontemplacja. Tempo wolne. Zespół Novi z tow.sekcji rytmicznej. Nagrał A. Malczewski w PR.