Koniczynka

Brzeski A. - Koniczynka. Tempo umiark. szybkie. Zespół Paradoks. Puzon z tow. zespołu. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.