Kolega słońca

Bogdanowicz L .- Kolega słońca. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.