Kokoszka babuni - fragment

Brzeski A. - Kokoszka babuni - fragment improwizacji puzonu. Zespół Paradoks. Puzon z tow. zespołu. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dżwięku WFD.