Koko

Herman J. - Koko. Wstęp - tempo wolne, dalej tempo umiarkowane. Mambo. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.