Knajpa na kraterze

Święcicki M., Szumlicz R. - Knajpa na kraterze. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.