Kantata BWV 147

Bach J. S. opr. Kępski J. - Chorał "Jesus bleibet meine Freude" z Kantaty BWV 147. Zespół Partita. Nagrał M. Dobrzyński w PR.