Kala

Skrzek J. - Kala. SBB. Wyeksponowane guiro. Elementy orientalne.; Nagrał A. Prugar w PR Katowice.