Jam hazardzistów

Święcicki M. - Jam hazardzistów. Wyeksponowana perkusja.; Zespół instr. p/k M. Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.