Inactin

Urbaniak M. - Inactin. Zespół Michała Urbaniaka. Wokaliza solo (Urszula Dudziak) przetworzona, w tempie swobodnym od 2'58" do 4'45". Nagrał Z. Wolski w WFD.