Igraszka

Sołtys R. - Igraszka. Orkiestra PR i TV p/d S. Rachonia. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.