Idealny sierżant (wersja instrumentalna)

Pałłasz E. - Idealny sierżant (wersja instrumentalna) - w opr. na Ork. Taneczną PR. Nagrał A. Malczewski w PR.