Hipopotam (wersja instrumentalna)

Maga K., Zomerski H. - Hipopotam (wersja instrumentalna) - w opr. na Ork. Taneczną PR. Nagrał A. Malczewski w PR.