Harem

Janicz M. - Harem. Elementy muz. Wschodniej (arabskiej). Zespół instr. p/k M. Janicza. Nagrał K. Niekraszewicz w PR.