Gdy nie wiesz o radę serca zapytaj

Herman J. - Gdy nie wiesz o radę serca zapytaj. Tempo umiarkowane. Orkiestra Taneczna PR p/d A. Wiernika. Nagrał A. Karużas w PR.