Fotogeniczny blues

"Sadowski K. - Fotogeniczny blues (twist-boogie-woogie). Wyeksponowany; fortepian. Nagrał Jerzy Szawłowski w WFD."