Flażolety

Jarzębski P. - Flażolety. Wyeksponowanie skrzypiec. Grupa Michała Urbaniaka. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.