Elektro koty

Święcicki M., Szumlicz R. - Elektro koty (imitacja miauczenia kotów). Charakter żartobliwy. Zespół Święcickiego. Nagrał M. Dobrzyński w PR.