El Vito

Brzeski A. - El Vito. Tempo umiarkowane i umiark. szybkie. Elementy muzyki hiszpańskiej. Zespół Paradoks p/k A .Brzeskiego. Nagrał Z. Wolski w Wydziale Dźwięku WFD.